VisitMøn
Angling_moens_klint

Møn - et paradis for lystfiskere!

Lystfiskeri på Møn byder på skønne naturoplevelser og enestående fiskeoplevelser for livet ved nogle af Danmarks bedste fiskevande.

På Møn støtter vi det bæredygtige lystfiskeri gennem Fishing Zealand, som arbejder for bæredygtigt lystfiskeri, for en bedre vandløbskvalitet og for at give unge og udsatte muligheder for at opleve glæden ved lystfiskeri.
Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt mellem forskellige kommuner, turistråd, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale virksomheder, foreninger og en masse frivillige lystfiskere.

Bæredygtig lystfiskeri er nøgleordet, og det handler først og fremmest om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og øerne. 

Benyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen. 

Men det hele kræver et godt vandmiljø og sunde fiskebestande. Fishing Zealand og de mange frivillige arbejder blandt andet aktivt for en bedre vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde- og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Derudover arbejder Fishing Zealand aktivt på et socialt niveau ved at give unge og udsatte muligheder for at opleve fiskeglæde og livsbekræftende oplevelser i naturen.